Artykuły

Горы крестов. Феномен народной иертопии

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 351-373
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.024.0802