ALEKSANDRA NIEMYJSKA

Artykuły

Racjonalność jako źródło niepewności. O konsekwencjach uznania myślenia magicznego za „anormalne”

Rocznik Kognitywistyczny, 2010, Tom 4, s. 137-143
Data publikacji online: 2 lipca 2010