Informacje o autorze:

Instytut Kultury Uniwersytetu Jagiellońskiego

Artykuły

Kultura fizyczna co kształtuje ducha. O sporcie w instytucjach kultury

Zarządzanie w Kulturze, 2012, Tom 13, Numer 4, s. 405-420
Data publikacji online: 10 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843976ZK.12.027.1231