Artykuły

Uwarunkowania skutecznego dzielenia się wiedzą na uczelni

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 4 (36), s. 303-320
Data publikacji online: 22 grudnia 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.026.6035

Key factors of inter-organisational collaboration in the public sector and their strength

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 123-144
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.021.5844

Recenzja monografii – Justyna Anders-Morawska, Wawrzyniec Rudolf, Orientacja rynkowa we współrządzeniu miastem, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 3 (35), s. 263-267
Data publikacji online: 9 listopada 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.021.5523

Mapowanie procesów współpracy międzyorganizacyjnej na przykładzie działań realizowanych w bezpieczeństwie publicznym

Zarządzanie Publiczne, 2015, Numer 3 (31), s. 237-253
Data publikacji online: 28 listopada 2015
DOI 10.4467/20843968ZP.15.018.4328

Communication in Local Emergency Management Networks (part 2)

International Journal of Contemporary Management, 2015, Numer 14(1), s. 91-104
Data publikacji online: 13 listopada 2015

Zarządzanie publiczne jako przedmiot badań

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 4 (8), s. 11-24
Data publikacji online: 12 października 2009

Zmiany w formach zatrudnienia administracji samorządowej szczebla podstawowego

Zarządzanie Publiczne, 2009, Numer 1 (5) , s. 33-44
Data publikacji online: 2009

Inter-Organizational Collaboration and the Public Sector Innovativeness – the Case of Poland

International Journal of Contemporary Management, 2013, Numer 12(3), s. 8-25
Data publikacji online: 2013

Communication in Local Emergency Management Networks (part 1)

International Journal of Contemporary Management, 2014, Numer 13(4), s. 27-38
Data publikacji online: 2014

Przedsiębiorczość w zarządzaniu samorządowym

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 137-147
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.012.1186