Wiktor Ejsmont

Artykuły

Propozycja syntetycznego miernika oceniającego działalność instytucji użyteczności publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 161-174
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.014.1188