Artykuły

Charakterystyka wybranych aspektów procesu podejmowania decyzji kierowniczych w policji na podstawie badań własnych

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 2 (22), s. 197-208
Data publikacji online: 18 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.017.1191