Artykuły

Zmienność wskaźników cyrkulacji atmosferycznej nad obszarem Lubelszczyzny i związek temperatury powietrza i opadów atmosferycznych z tymi wskaźnikami

Prace Geograficzne, 2017, Zeszyt 150, s. 61 – 78
Data publikacji online: 8 listopada 2017
DOI 10.4467/20833113PG.17.017.7321

Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966 – 2010

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 21-34
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.008.1098

Extreme weather types in Lublin and their circulation conditions in the years 1951–2015

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 157, s. 91 – 108
Data publikacji online: 25 czerwca 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.011.10627