Artykuły

Dni z pogodą parną w okolicy Lublina i Nałęczowa w latach 1966 – 2010

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 21-34
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.008.1098