Aleksandra Januszkiewicz

Artykuły

The practice of evaluation of EU projects in local governments in Poland

International Journal of Contemporary Management, 2016, Numer 15(3), s. 7-30
Data publikacji online: 28 listopada 2016
DOI 10.4467/24498939IJCM.16.015.5838

Rozwój potencjału ewaluacyjnego – teoria i praktyka

Zarządzanie Publiczne, , Numer 1 (17), s. 9-22
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.001.0525