Artykuły

Kultura ewaluacyjna w Polsce

Zarządzanie Publiczne, , Numer 2 (18), s. 9-19
Data publikacji online: 10 września 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.007.0531

Użyteczność jako kryterium ewaluacji polityk publicznych

Zarządzanie Publiczne, , Numer 1 (17), s. 23-35
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.002.0526