Artykuły

Ekstremalne osobliwości w rocznym przebiegu temperatury powietrza w Krakowie w latach 1826–2010

Prace Geograficzne, Zeszyt 139, s. 57-67
Data publikacji online: 25 marca 2015
DOI 10.4467/20833113PG.14.025.3015

Wpływ warunków pogodowych na przebieg temperatury gleby w Ogrodzie Botanicznym Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 133, s. 77-99
Data publikacji online: 12 lipca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.012.1102