Artykuły

Sortuj według

Koncepcja oceny stopnia informatyzacji w osiąganiu dojrzałości procesowej gmin

Zarządzanie Publiczne, , Numer 1 (17), s. 75-86
Data publikacji online: 29 czerwca 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.006.0530

Consistency Concept in Virtual Structures – In Search for Harmonization as a Condition of Effective Exploitation of Syberian Critical Success Factors

International Journal of Contemporary Management, 2018, Numer 17(4), s. 93–110
Data publikacji online: 18 marca 2019
DOI 10.4467/24498939IJCM.18.038.10024

System Approach in the Consistency Concept as a Way of Organisational Analysis

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(4), s. 7 –20
Data publikacji online: 26 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.035.8258

Innovative Consistency in Organisations – Business Process Management Perspective

International Journal of Contemporary Management, 2017, Numer 16(3), s. 125–138
Data publikacji online: 23 marca 2018
DOI 10.4467/24498939IJCM.17.025.7545