Artykuły

Temperatury ekstremalne w Polsce w latach 1951 – 2006

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 59-98
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.004.1094

Burze i grady w Polsce

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 99-132
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.005.1095

Dni ciepłe i chłodne w Polsce (1966–2017)

Prace Geograficzne, 2019, Zeszyt 159, s. 67 – 86
Data publikacji online: 19 grudnia 2019
DOI 10.4467/20833113PG.19.020.11488