Artykuły

Ewaluacja rozwojowa jako wyzwanie współczesnego systemu edukacji

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 89-98
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0706