Artykuły

Jakość regulowana prawem. Ewaluacja w szkole w kontekście zmian zachodzącym w nadzorze pedagogicznym

Zarządzanie Publiczne, , Numer 3 (19), s. 99-108
Data publikacji online: 20 grudnia 2012
DOI 10.4467/20843968ZP.12.019.0707