Artykuły

Temperatury ekstremalne w Polsce w latach 1951 – 2006

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 59 – 98
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.004.1094