Artykuły

Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 27-38
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.002.1092