Artykuły

Termiczne pory roku w Szymbarku ( 1968–2013 )

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 67–80
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.022.6084

Przekształcanie dna koryta rzeki górskiej w czasie dużych wezbrań na przykładzie Ropy

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 27-38
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.002.1092