Brygida Beata Cupiał

Artykuły

Polityka samorządu województwa lubuskiego wobec problemów jakości życia w regionie

Zarządzanie Publiczne, 2010, Numer 4 (12), s. 27-41
Data publikacji online: 2010

Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko jako ewaluacja ex ante

Zarządzanie Publiczne, , Numer 2 (18), s. 61-73
Data publikacji online: 10 września 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.12.011.0535