Artykuły

Adam Drath – geolog i badacz Afganistanu

Prace Geograficzne, 2013 , Zeszyt 132, s. 7-26
Data publikacji online: 10 czerwca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.13.001.1091