Artykuły

„Przedsiębiorstwo lecznicze”. Innowacyjne rozwiązanie legislacyjno-systemowe czy manowce reformy?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 68-86
Data publikacji online: 1 czerwca 2010

Analiza wybranych kryteriów wartościujących dla oceny procesów decentralizacji i centralizacji w ochronie zdrowia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 169–176
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.018.1166

Innowacyjne wielowymiarowe narzędzie oceny polityki zdrowotnej i polityki zdrowia publicznego – matryca ewaluacyjna HPA (Health Policy Assessment). Podstawy metodologiczne, opis narzędzia

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2010, Tom 8, Numer 2, s. 4-29
Data publikacji online: 2010

Międzynarodowe koncepcje podstawowych funkcji/świadczeń zdrowia publicznego ze szczególnym uwzględnieniem funkcji środowiskowych i ich wpływ na identyfikację priorytetów zdrowia publicznego w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 1, s. 31–44
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.005.0892

Ocena prewencji urazów i promocji bezpieczeństwa dzieci i nastolatków w Polsce

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 2, s. 80–94
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.12.011.0898

Polityka zdrowotna w programach partii politycznych w Polsce. Wyborczy wyścig po zdrowie?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 1, s. 17-26
Data publikacji online: 30 lipca 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.002.4115

Prawa dostępu osób niepełnosprawnych do internetu i innych narzędzi cyberprzestrzeni. Przykład analizy potencjalnego skutku zdrowotnego (HIA)

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 252-262
Data publikacji online: 17 stycznia 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.026.4784

Rola działań marketingowych w zarządzaniu podmiotem leczniczym na przykładzie Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 2, s. 163–174
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.018.3110

Skutki dyrektywy o stosowaniu praw pacjenta w opiece transgranicznej w zakresie uprawnień pacjentów, zobowiązań świadczeniodawców oraz w sferze organizacji, koordynacji i finansowania świadczeń

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12 Numer 3, s. 284–296
Data publikacji online: 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.14.029.3447

The activities of older people when healthy ageing policy and funding is limited. The institutional and financial dimensions of health promotion for older people in Poland

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 1, s. 69-84
Data publikacji online: 30 stycznia 2017
DOI 10.4467/20842627OZ.17.008.6234

Sprawozdania