Artykuły

Globalizacja i offshoring usług medycznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 127–132
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.014.1162