Artykuły

Wpływ postaw rodzicielskich na sposób żywienia dzieci w wieku przedszkolnym w Krakowie na tle uwarunkowań socjo-demograficznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2014, Tom 12, Numer 1, s. 82–89
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.009.2901

Sposób żywienia a ryzyko niedożywienia wśród słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Krakowa i powiatu wielickiego

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2013, Tom 11, Numer 3, s. 271–278
Data publikacji online: 2014
DOI 10.4467/20842627OZ.14.022.2161

Reklama audiowizualna a zachowania żywieniowe dzieci w wieku przedszkolnym

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2012, Tom 10, Numer 3, s. 219–224
Data publikacji online: 2013
DOI 10.4467/20842627OZ.13.023.1171

The consumption of non-alcoholic beverages and the occurrence of dental erosion among a group of adults visiting dental practices in Krakow

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2018, Tom 16, Numer 4, s. 222-231
Data publikacji online: 29 marca 2019
DOI 10.4467/20842627OZ.18.025.10563