Artykuły

Regionalne zróżnicowanie poziomu starości i dynamiki procesu starzenia się ludności Kuby w kontekście przemian społeczno-gospodarczych

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 147, s. 169–196
Data publikacji online: 17 stycznia 2017
DOI 10.4467/20833113PG.16.027.6089

Zmiany liczby i poziomu segregacji obcokrajowców w Bremie oraz uwarunkowania ich rozmieszczenia przestrzennego

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 129 , s. 23-41
Data publikacji online: 20 sierpnia 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.012.0520