Artykuły

Stosunek społeczeństwa do osób z niepełnosprawnością na podstawie badań z lat 1993–2013. Jak postępuje proces integracji?

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 3, s. 232–242
Data publikacji online: 16 listopada 2015
DOI 10.4467/20842627OZ.15.024.4782

Stan zdrowia kobiet – zagrożenia, społeczne uwarunkowania

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2015, Tom 13 Numer 4, s. 337-346
Data publikacji online: 15 czerwca 2016
DOI 10.4467/20842627OZ.15.035.5462

Psychospołeczne uwarunkowania nierówności w zdrowiu

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 55-63
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.017.0554

Profilaktyka dla ubogich. Przypadek profilaktyki raka szyjki macicy

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 2, s. 105-112
Data publikacji online: 2012
DOI 10.4467/20842627OZ.11.022.0559

Sleep disorders in older adults

Social aspects of sleep disorders among older people

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2017, Tom 15, Numer 4, s. 335-346
Data publikacji online: 28 marca 2018
DOI 10.4467/20842627OZ.17.036.8290