Joaquim Oristrell Salvà

Artykuły

Karta praw osób starszych dotycząca ich udziału w badaniach klinicznych

Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2011, Tom 9, Numer 1, s. 119-127
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20842627OZ.11.009.0346