Artykuły

Polish Women Translators Outside the Canon. On a Forgotten Translation of Dostoyevsky’s The Devils

Przekładaniec, Numer 24 English Version, s. 163–178
Data publikacji online: 5 września 2012
DOI 10.4467/16891864ePC.12.012.0574

Polskie tłumaczki poza kanonem. Kilka uwag na temat zapomnianego przekładu Biesów Fiodora Dostojewskiego

Przekładaniec, Numer 24, s. 159-173
Data publikacji online: 11 grudnia 2012
DOI 10.4467/16891864PC.11.009.0208

Kultura masowa w Bułgarii

We własnych oczach. Bułgarzy wobec mniejszości religijnych z perspektywy kultury popularnej

Kultura Słowian. Rocznik Komisji Kultury Słowian PAU, 2016, Tom XII, s. 155-165
Data publikacji online: 15 grudnia 2016
DOI 10.4467/25439561KSR.16.009.6462