Monika Opalińska

Artykuły

Medieval Manuscripts and False Go-betweens: On Editions and Translations of the Old English Pater Noster

Przekładaniec, Issue 24 - Feminism and translation, s. 221-255
Data publikacji online: 5 września 2012
DOI 10.4467/16891864ePC.12.013.0575

Średniowieczne rękopisy i fałszywi pośrednicy. O edycjach i przekładach staroangielskich parafraz Pater Noster

Przekładaniec, Numer 24 - Myśl feministyczna a przekład, s. 291-326
Data publikacji online: 10 grudnia 2011
DOI 10.4467/16891864PC.11.018.0217