Artykuły

Dos lid funem ojsgehargetn jidiszn folk Jicchoka Kacenelsona - po polsku

Przekładaniec, 2016, Numer 32, s. 84-96
Data publikacji online: 3 lutego 2017
DOI 10.4467/16891864PC.16.005.6545

“Fartaytsht un farbesert”: Wolf Biermann and Yitskhok Katsenelson’s Dos lid funem oysgehargetn yidishn folk

Studia Litteraria Universitatis Iagellonicae Cracoviensis , 2015, Volume 10, Issue 1, s. 37–44
Data publikacji online: 22 grudnia 2015
DOI 10.4467/20843933ST.15.004.4095

Network models: an assessment

Studia Linguistica Universitatis Iagellonicae Cracoviensis, 2010, Volume 127, Issue 1, s. 39-56
Data publikacji online: 20 grudnia 2010

Lektury

Czy przekład jest metaforą? (Jolanta Kozak, Przekład literacki jako metafora. Między logos a lexis, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2009)

Przekładaniec, Numer 21, s. 227-231
Data publikacji online: 2010

Alfa i Omega

Przekładaniec, Numer 22-23, s. 360-370
Data publikacji online: 2011