Artykuły

Geographic information dream

Prace Etnograficzne, 2013, Tom 41, Numer 4, s. 287–295
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/22999558.PE.13.026.1367