Artykuły

Strategia publicznej rozgłośni regionalnej na przykładzie Radia Koszalin

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 4 , s. 373–396
Data publikacji online: 15 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.031.1590