Informacje o autorze:

Instytut Pedagogiki, Zakład Psychologii

Artykuły

Zarządzanie mediami w sformalizowanej wielowymiarowej przestrzeni medialnej

Zarządzanie w Kulturze, 2013, Tom 14, Numer 4 , s. 411–424
Data publikacji online: 15 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843976ZK.13.033.1592