Artykuły

Finansowe i niefinansowe czynniki motywujące darczyńców indywidualnych i instytucjonalnych do finansowania organizacji pożytku publicznego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 283–297
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.023.1423