CV:

Doktorat - Uniwersytet Jagielloński;

Artykuły

Jakość władzy publicznej a wybory powszechne – ujęcie marketingowe

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 299–308
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.024.1424