Artykuły

The Bright and the Dark Sides of the Culture of Translation

Przekładaniec, Special Issue 2013 - Selection from the Archives, s. 7-14
Data publikacji online: 5 listopada 2013
DOI 10.4467/16891864ePC.13.033.1450

Prezentacje

Blaski i cienie kultury przekładu

Przekładaniec, Numer 21 - Historie przekładów, s. 30-37
Data publikacji online: 2010

Lektury