Artykuły

Polityka ustrojowa Edwarda I w Szkocji w latach wojen o niepodległość (1296–1328)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 6, Zeszyt 2, s. 95–108
Data publikacji online: 19 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844131KS.13.008.1463

Rozwój prawa średniowiecznej Walii do 1284 roku – perspektywa historyczna

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 11 (2018), Zeszyt 2, s. 197–216
Data publikacji online: 30 sierpnia 2018
DOI 10.4467/20844131KS.18.011.8775