Artykuły

Konceptualizacja wartości profesjonalizmu zawodowego pielęgniarek/pielęgniarzy

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 353–360
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.029.1429