Artykuły

Odległość od uczestników sieci dostaw a współpraca innowacyjna przedsiębiorstw przemysłowych – wnioski dla administracji publicznej

Zarządzanie Publiczne, 2016, Numer 3 (35), s. 195-208
Data publikacji online: 9 listopada 2016
DOI 10.4467/20843968ZP.17.016.5518

Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 37–47
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.027.0494

Regionalna polityka innowacyjna w świetle instytucjonalnych teorii rozwoju regionalnego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 333–342
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.027.1427