Artykuły

Regionalna polityka innowacyjna w świetle wybranych wtórnych teorii rozwoju regionalnego

Zarządzanie Publiczne, 2011, Numer 4 (16), s. 37–47
Data publikacji online: 2011
DOI 10.4467/20843968ZP.12.027.0494

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 321–332
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.026.1426