Jadwiga Gorączkowska

Artykuły

Wpływ instytucji wsparcia biznesu na pobudzanie działalności innowacyjnej przedsiębiorstw na przykładzie województwa zachodniopomorskiego

Zarządzanie Publiczne, 2013, Numer 3 (23), s. 321–332
Data publikacji online: 20 grudnia 2013
DOI 10.4467/20843968ZP.13.026.1426