Artykuły

Cesarz Józef II w Paryżu i Wersalu w 1777 roku  

Prace Historyczne, 2017, Numer 144 (3), s. 499–514
Data publikacji online: 20 września 2017
DOI 10.4467/20844069PH.17.028.6943

„Oto miasto nieustępujące w niczym Sodomie i Gomorze”. Obraz Paryża w korespondencji Denisa Fonwizina z 1778 roku

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 321–332
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.020.1196