Artykuły

Sortuj według

Les Polonais dans la Résistance communiste en France

Prace Historyczne, 2015, Numer 142 (4), s. 671–682
Data publikacji online: 16 grudnia 2015
DOI 10.4467/20844069PH.15.040.4075

Międzynarodowy projekt badawczy o ewakuacjach we francusko-niemieckiej strefie przygranicznej

Prace Historyczne, 2013, Numer 140 (4), s. 387–391
Data publikacji online: 18 grudnia 2013
DOI 10.4467/20844069PH.13.025.1313

Introduction

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. VII–VIII
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.028.10382

The Care and Assistance Provided for Polish Child Refugees in Barcelona in the Immediate Post-WWII Period

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (3), s. 585–605
Data publikacji online: 30 września 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.033.10387

Analiza podstawowych pojęć z zakresu historii imigracji (na przykładzie francuskim)

Prace Historyczne, 2019, Numer 146 (1), s. 243–259
Data publikacji online: 7 marca 2019
DOI 10.4467/20844069PH.19.013.9577

Recenzje