Artykuły

Od kultury ‘tylko do odczytu’ do kultury kreatywności. YouTube jako medium demokratyzujące przestrzeń współczesnej twórczości audiowizualnej

Zeszyty Prasoznawcze, 2013, Tom 56, Numer 3 (215), s. 364–379
Data publikacji online: 16 grudnia 2013
DOI 10.4467/2299-6362PZ.13.020.1382