Jarosław Reszczyński

Artykuły

Czarownica pławiona i spalona w mieście Delhi w 1340 roku, czyli o powszechnikach kulturowych i ich roli w prawie karnym

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 173-207
Data publikacji online: 2011