Karol Zawiślak

Artykuły

Wolność zrzeszania się w prawie polskim a rzymska zasada tres facere existimat collegium (tres faciunt collegium)

Krakowskie Studia z Historii Państwa i Prawa, Tom 3, s. 145-155
Data publikacji online: 2011