Andrzej Zborowski

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management

Artykuły

Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation or shrinkage?

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 130, s. 7-28
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.017.0658

Dynamika ludnościowa miast Polski i Białorusi – studium porównawcze 

Prace Geograficzne, 2018, Zeszyt 154, s. 71 – 92
Data publikacji online: 3 czerwca 2018
DOI 10.4467/20833113PG.18.008.8760