Anna Łobodzińska

Jagiellonian University, Institute of Geography and Spatial Management

Artykuły

Starzejące się społeczeństwo wyzwaniem dla zrównoważonego rozwoju

Prace Geograficzne, 2016, Zeszyt 144, s. 127 – 142
Data publikacji online: 13 maja 2016
DOI 10.4467/20833113PG.16.007.5132

Population trends in Polish cities – stagnation, depopulation or shrinkage?

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 130, s. 7-28
Data publikacji online: 5 listopada 2012
DOI 10.4467/20833113PG.12.017.0658