Jan Smutek

University of Szczecin, Faculty of Geoscience

Artykuły

Cross-border issues in Polish supraregional strategies on example of strategies of western and eastern Poland

Journal of Geography, Politics and Society, Volume 6 (2016), Issue 2, Integration and disintegration processes from the international perspective in European of post-socialist countries, s. 32–44
Data publikacji online: 5 grudnia 2016
DOI 10.4467/24512249JG.16.011.5456

Dekoncentracja przestrzenna a zmiany zróżnicowania budżetów gmin w obszarach oddziaływania dużych miast w Polsce

Prace Geograficzne, 2012 , Zeszyt 131, s. 55-79
Data publikacji online: 8 marca 2013
DOI 10.4467/20833113PG.12.027.0952