Artykuły

O słowniku gwary polskiej na Węgrzech (Anna Kowalczyk, Julian Kowalczyk, Elżbieta Łukuś, Słownik gwarowy mieszkańców Derenku. Derenki lengyelek górál-lengyel-magyar szótára, Borsod-Torna-Gömör Egyesület, Edelény 2014, ss. 180)

Konteksty Kultury, 2016, Tom 13, Numer 2, s. 206-208
Data publikacji online: 21 października 2016

Mniejszość polska na Węgrzech. Stan i potrzeby badań

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 4, s. 479-488
Data publikacji online: 20 września 2013
DOI 10.4467/23531991KK.13.017.1775