Artykuły

Obozowa miłość. Uczucia wyższe w obozie koncentracyjnym. Wokół dwu wierszy Tadeusza Borowskiego

Konteksty Kultury, 2013, Tom 10, Numer 1-2, s. 71-77
Data publikacji online: kwiecień 2013

Wokół literatury dawnej i współczesnej – analizy, interpretacje, szkice

Biblijne ślady w wierszach Czesława Miłosza. Rekonesans

Konteksty Kultury, 2015, Tom 12, Numer 1, s. 33–46
Data publikacji online: 9 września 2015
DOI 10.4467/23531991KK.15.003.3699